×

D&R Lojistik Merkezi

D&R’ın yeni lojistik merkezi, İstanbul Havalimanı sınırları içerisinde bulunan 120.000m² arazide iki faz halinde hayata geçiriliyor. Uygulama projesi çalışmalarının sürdüğü 55.000m² inşaat alanına sahip ilk fazın bu yıl içinde hizmete açılması planlanmakta. İleri otomasyon sistemlerine sahip olacak yapı 720.000m³ depolama ve dağıtım hacmi kapasitesine sahip.