×

Priştine Hastanesi

Kategori: Sağlık
Lokasyon: Priştine / Kosova
Proje Tarihi: 2016
İşveren: -
Alan: 16,000 m²
Ekip: Aydan Volkan, Selim Cengiç, Birkan Kankatan, Seda Koçhisar

Priştine Hastanesi, başkent Priştine’nin gelişmekte olan yeni yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. 7.500 m² oturum alanına ve 16.000 m² kapalı alana sahip yapı iki fazda planlanmıştır.

İlk fazda Kadın Sağlığı, Pediatri, KBB, Ortopedi, Gastroentoloji, Endoskopi ve Kardioloji poliklinikleri yer alan merkez, ileride açılacak radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin sağlandığı kanser tanı ve tedavi ünitesi, klinik laboratuvar, ileri görüntüleme merkezi, fizik tedavi merkezi ile hastanenin bölgede bazı tanı hizmetlerinin daha sağlıklı vermesi planlanmaktadır.

İlk fazda planlanan iki ameliyathane, üç girişimsel salon, yoğun bakım ve 20 adet hasta odası ile ilk fazında dahi tam teşekkülü hastane hizmetlerini sağlanabilecek şekilde tasarlanan yapı ikinci fazda eklenecek 88 yataklı hastane bloğu ile toplamda 24 000m² kapalı alana sahip olacaktır.

Projede tasarım kararları ve ihtiyaç programı bu büyüme senaryosu göze alınarak oluşturulmuştur. Tüm tanı ve tedavi servisleri ana sirkülasyonu taşıyan bir omurga üzerinde yerleştirilmiştir. Bu omurga ileride ikinci faz hastane bloğu ile poliklinikleri birbirine bağlamak üzere tasarlanmıştır.

Arazinin az eğimli olması, çevresinin yapılaşmamış olması ve ana omurganın bir doğal ışık kaynağı olarak kullanılması ile hastaya servis veren tüm alanlarda doğal ışık ve manzaranın kullanılmasına olanak vermiştir. Yapının cephe karakterinde farklı medikal servislerin ihtiyaç duyduğu açık ve kapalı alanların cephenin ritmini bozmamasını önlemek için yatay ve düşey elemanlar kullanılmıştır.