×

Levent Vadi

Kategori: Konut/Karma
Lokasyon: İstanbul
Proje Tarihi: 2017
İşveren: Orjin Gayrimenkul
Alan: 65,000 m²
Ekip: Erhan Yıldız, Onur Arat, Sezer Türkmen
Levent Vadi konut projesi Zincirlikuyu’da, Zorlu Center’ın kuzeydoğu yamacında oldukça eğimli bir parselde tasarlanmıştır.Parselin birbirine paralel iki uzun kenarı arasında yaklaşık 30m kot farkı bulunmaktadır. Parsel içerisinde minimum eğimde yaya sirkülasyonu sağlayabilmek için eğime diyagonel yönde bir yaya omurgası oluşturulmuştur. Bu yaya omurgasının başlangıcında, kırılım yaptığı noktada ve en sonunda teraslamalar yapılarak konut kullanıcıları için rekreasyon alanları yaratılmıştır.

Konut blokları yaya omurgasına takılmış ve kot farklılıklarından da yararlanılarak birbirinin cephesini kapatmayacak şekilde topografyaya oturtulmuştur. Kare planlı, kompakt formlu blok tipi tercih edilerek masif kütle etkisi yaratmaktan kaçınılmış, Ulus-Levazım  çevresindeki konut gabarilerine uyum sağlanmaya çalışılmıştır.