×

Anadolu Plaza

Kategori: Ofis
Lokasyon: İstanbul
Proje Tarihi: 2012-2013
İşveren: Anadolu Grubu
Alan: 23,000 m²
Ekip: Aydan Volkan, Selim Cengiç, Ayşegül Kapısız, Seda Köseer, Seray Yılmaz, Ayça Önem

Projede yüksek ofis kulesinin konumu belirlenirken; kütlenin E-5 yolu üzerinden algılanışı, yakın çevre ve zemin kotu ilişkisi, gölge ışık değerleri dikkate alınmıştır. Bu konumla beraber zemin kotunda E-5’in olumsuz koşullarından izole, aksi yönde dışa dönük ve yakın çevresi ile birlikte çalışabilen, kontrollü, kendine yetebilen ve dışa dönük bir “Buluşma Alanı” ve cidarlarında onu besleyen kiralanabilir ticari alanlar tasarlanmıştır.

Kule tasarımında ise kendini gösteren ikonik bir prizmaya (çekirdek), özelleşebilen ofis alanları takılmıştır. Ortak çekirdekten beslenen tek kattaki açık ofislerden farklı olarak tasarlanan kendi dikey sirkülasyon imkanlarına sahip bağımsız ofisler bu projeyi standart ofis kulelerinden farklılaştırmaktadır. Bu farklılığın getirdiği dinamik kütleyle hem fonksiyonel hem de estetik değeri olan bir simge yapı olacak ofis kulesi tasarlanmıştır.